FRISKLIV OG MESTRING

Porsgrunn kommune sitt friskliv- og mestringsstilbud hjelper og støtter personer over 18 år som ønsker å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold eller tobakk, og/eller ønsker å lære hvordan leve best mulig med kronisk sykdom.

FRISKLIVSRESEPTEN

Personer over 18 år som ønsker støtte til å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold og/eller tobakk. Du får hjelp til å komme i gang med endringer på veien mot egenaktivitet.

Hvordan ta kontakt?
Lege, helsepersonell eller NAV kan henvise til frisklivstilbudet, men man kan også kontakte oss på eget initiativ.

Følg oss på Facebook

Sjekk ut facebooksiden vår for nyheter om hva som skjer hos oss: Friskliv og mestring | Porsgrunn | Facebook

Timeplanen for treninger på frisklivsresept

Frisklivstreningene foregår på dagtid. Utetreningene gjennomføres uansett vær (avlyses hvis kaldere enn -10). Dette gir oss lys, frisk luft og god energi. MANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAG Friskliv park 10.30-11.45Vår-høstellerInnetrening12.00-13.15 Vinterstid Friskliv...

Kurs høsten 2023

Vi inviterer til forskjellige kurs i høst. Kanskje noen av de er aktuelle for deg eller noen du kjenner? "Bra mat for bedre helse" er et inspirasjonskurs for å få til varig endring av matvaner og matvarevalg. ​Det er basert på helsedirektoratets anbefalinger for...